Extrém lakókocsizás
május 31, 2012
Teszteljük a Kastenwagent
augusztus 3, 2012
Extrém lakókocsizás
május 31, 2012
Teszteljük a Kastenwagent
augusztus 3, 2012

A Knaus Tabbert újra nyereményjátékot hirdet, melyben, ahogyan tavaly is, a Lignanoban, a Sabbiadoro-i kempingben telepített egy hetes lakókocsis nyaralás a tét.

Ha szeretnél egy hetet családoddal vagy barátaiddal az olasz tengerparton egy szuper Knaus lakókocsiban tölteni 2012.szeptember 6. és 13. között, nincs más dolgod, mint velünk játszani az utinaplo.postr.hu Facebook oldalán.

Hogyan lehet tiéd a nyaralás?

Válaszold meg a kérdéseket és ha jól válaszolsz és még szerencséd is van, megnyerheted az egy hetes nyaralást.

Kvízkérdéseinkre legkésőbb augusztus 6-ig válaszolhatsz. A helyesen válaszolók között egyhetes olaszországi lakókocsis nyaralást sorsolunk ki!

Sorsolás: 2012.augusztus 7-én. A nyertest legkésőbb augusztus 10-ig értesítjük.

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
KNAUS FACEBOOK JÁTÉK 2012. július – augusztus

1. A nyereményjáték szervezője (továbbiakban Szervező):

Knaus Tabbert Kft.
H-2645 Nagyoroszi Felszabadulás útja 112.
Tel.: 0036-35-574-510; 0036-35-574-520; 0036-35-574-525
Fax.: 0036-35-374-444
E-mail: knaus@knaus.hu,

2. A játék leírása:

A Facebook közösségi oldalon megjelentetett három kvíz kérdésre helyesen válaszolók között kerül kisorsolásra a Knaus Tabbert Kft. által Lignano, Sabbiadoro kempingben telepített lakókocsi egyhetes térítésmentes használata. Az odautazás és a helyben felmerülő költségeket (pl. étkezés) a nyertes fedezi.

3. A nyereményjáték időtartama:

2012-07-24 17:00-tól 2012-08-06 23:59–ig.

4. Részvételi feltételek:

A játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, magyarországi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező természetes személy, aki 2012-07-23 és 2012-08-06 között a Facebook közösségi oldalon megjelenő hirdetésben közzétett három kvíz kérdésre helyes válaszokat ad. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

A játékban érvényesen nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozóik (Ptk. 685. § b.); valamint a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói.

5. A nyertesek kiválasztása:

A nyertes kiválasztását a Szervező végzi.

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

A nyereményjátékon 1 fő nyertes és 2 fő tartaléknyertes kerül kihirdetésre.

A nyertes kiválasztására a lejárati dátumot követő 7 munkanapon belül sor kerül. A nyerteseknek vállalniuk kell, hogy a sabbiadoroi nyaralásukról szöveges, képi és videós formában az utinaplo.postr.hu blogra közzéteendő nyersanyaggal élménybeszámolót készít.

6. A nyertesek értesítése, a nyeremény átvétele:

A nyertest a szervezők e-mailen és telefonon értesítik a kiválasztást követő 48 órán belül, és tájékoztatják a nyeremény átvételének pontos részleteiről. A nyertes, értve ez alatt értelemszerűen a tartalék nyerteseket is személyazonosságát, a Regisztrációban megadott adatok alapján a nyeremények átvételét megelőzően minden esetben személyi azonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni kell. Ennek hiányában vagy az adatok eltérése esetén – amennyiben a Nyertes személye egyértelműen nem azonosítható – az adott Nyertes nyeremény átvételére nem jogosult.

Amennyiben a nyereményre jogosulttá vált Játékos a sorsolást követő 10 (tiz) napon belül bármely okból nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a nyeremény a sorsoláskor kihúzott tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez kapcsolódó fizetendő járulékok, és esetlegesen felmerülő költségek a Nyertest terhelik.

Amennyiben a Játékszabályzaton foglaltakon túl további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, kérjük, jelezze a knaustabbert.hu@gmail.com e-mailen.

Szervező a nyeremény átvételével kapcsolatos információkat a sorsolást és a nyertessel történő kapcsolatfelvételt követő egyéb megállapodás híján a Knaus Tabbert Kft. székhelyén adja át. Cím: H-2645 Nagyoroszi Felszabadulás útja 112.

A Szervező dönthet arról, hogy egyes esetekben postán is eljuttathatja a nyeremény átvételével kapcsolatos információkat.

7. Adatkezelés

A Játékra való jelentkezés és regisztráció során megadott adatokat a Szervező kezeli.

A Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatokat harmadik személynek- a fentieket kivéve – nem adunk ki, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelez.

A játék résztvevői, a Játékosok elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott adataik marketing célokra kerüljenek felhasználásra.

Amennyiben a Játékos megadja címét, mobilszámát vagy e-mail címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal, piac-, és közvélemény kutatásokkal SMS-ben, postai levélben, telefonon, MMS-ben és e-mail-ben is megkereshető legyen.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a „Játékban” való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből vagy nem teljesítésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért nem vállal szavatosságot.

A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt és azt követően is kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy az egyes panaszokat és igényeket megvizsgálja, ám valamennyi kárigény és egyéb igény teljesítését, az Adatbázisból való törlés kivételével, kizárja, melyet a Játékos a jelen játékszabályzat elfogadásával tudomásul vesz és elfogad.

Budapest, 2012. július 22.

Vélemény, hozzászólás?